Lovverk: 

 

Forvaltning: 

 

Praktiske løsninger Ulike typer av «gjerder»: 

 

Fremover - hva kan og må gjøres?