Da har avlsutvalget ordnet et skjema for innrapportering av helse for Border Collie.

Her kan eiere eller oppdrettere innmelde ulike sykdommer hos border collie. Man kan kun melde om en sykdom for hund om man selv eier eller er oppdretter av hunden.

Det har stor betydning for avlsrådet sitt arbeid å få inn så mye informasjon som mulig når det gjelder sykdommer som kan være eller er arvelige.

Skjemaet finner du her

Takk for din innmelding!

Avlsutvalget for Gjeterhund
Norsk Sau og Geit