Her finner du skjema for innrapportering av sykdom/helseproblemer hos Border Collie.

Innrapportering helse

Her kan eiere eller oppdrettere innmelde ulike sykdommer hos border collie. Man kan kun melde om en sykdom for hund om man selv eier eller er oppdretter av hunden.

Det har stor betydning for avlsrådet sitt arbeid å få inn så mye informasjon som mulig når detgjelder sykdommer som kan være eller er arvelige.

Takk for din innmelding!
Avlsrådet for Gjeterhund
Norsk Sau og Geit

Kontaktperson/eier:

For eksempel: NSG, SVAK, ISDS. NKK

Hund:

Reg.nr skrives som følgende: NOXXXXX/XX eller ISDS00/XXXXXX eller ISDSXXXXXX eller REGVXXXX/XXXX


Far


Mor:


Hunden har følgende sykdom:

Sykdom:*
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen opplysninger vil offentliggjøres, og disse brukes kun til oversikt for avlsrådet.

Ta kontakt om det er spørsmål: gjeterhund@nsg.no