Hvert fylke sender inn eget skjema med alle deltagerene sin informasjon. ALL informasjonen fylles inn i skjemaet for at påmeldingen skal godkjennes, innen fristen.

OBS! skjema MÅ sendes i retur i excel format!

Påmeldingskjema sendes inn til gjeterhund@nsg.no


Betalingsinformasjon: 

Kontigent per ekvipasje: Ikke bestemt.

Konto nummer til NM påmelding: 2324 16 41449, Buskerud Gjeterhundnemd.

VIKTIG at betalingen merkes med fylket og detager det betales for - evt. fylket og alle deltagere, hvis fylket betaler for alle deltagere.

Betaling kan gjøres i tiden før endeling innsending av påmeldingsskjema.


Frist for innsending av skjema og betaling er mandag 30. september 2024 klokken 09.00


Påmeldingsskjema:

Akershus
Østfold
Vestfold
Buskerud
Oppland
Hedmark
Telemark
Vest-Agder
Aust-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark


Kvote oversikt