Hvert fylke sender inn eget skjema med alle deltagerene sin informasjon. Informasjonen må fylles inn i skjemaet for at påmeldingen skal godkjennes.

Påmeldingskjema sendes inn til gjeterhund@nsg.no


Betalingsinformasjon:

 

 

Betaling kan gjøres i tiden før endeling innsending av påmeldingsskjema.


Frist for innsending av skjema og betaling er mandag 3. oktober 2022 klokken 09.00


Påmeldingsskjema:

Akershus
Østfold
Vestfold
Buskerud
Oppland
Hedmark
Telemark
Vest-Agder
Aust-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark


Kvote oversikt