Photo av Karianne Kjelstrup 

Hvert fylke sender inn eget skjema med alle deltagerene sin informasjon. Informasjonen må fylles inn i skjemaet for at påmeldingen skal godkjennes.

Påmeldingskjema sendes inn til gjeterhund@nsg.no


Betalingsinformasjon:

Til: Møre og Romsdal Gjeterhundlag.
Konto: 3905 11 96191

500,- pr ekvipasje

Betaling kan gjøres i tiden før endeling innsending av påmeldingsskjema.


Frist for innsending av skjema og betaling er mandag 4. oktober klokken 09.00


Påmeldingsskjema:

Akershus
Østfold
Vestfold
Buskerud
Oppland
Hedmark
Telemark
Vest-Agder
Aust-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark


Kvote oversikt