Hunder som skal registreres på meritter MÅ meldes fra på forhånd til nsg sentralt MINST en virkedag (før 16:00 på fredager) før prøven du skal gå, til gjeterhund@nsg.no. Hvis ikke vil de ikke kunne godkjennes.

For å registreres på meritter må hunden gå en klasse 2 prøve til minst 60 poeng, det må være en klasse 2 prøve. Det vil ikke bli godkjent hvis det er en klasse 3 prøve. Chipen skal sjekkes av dommer på arenaen og tenner skal sjekkes, at hunden gjeter på en rasetypisk måte, at hunden har et akseptabelt (funksjonelt) eksteriør og at hunden har en akseptabel mentalitet.

Registrering på meritter ble innført på lik linje som i ISDS at man kan "register on meritt". Registrering på meritter er for å fullverdig registrere hunden i NKK.


Hvordan går du frem?

 1. Eier må først melde fra til NSG på gjeterhund@nsg.no om hvilke klasse 2 prøve de planlegger gå, MINST en virkedag (senest kl 16:00 på fredag) før de skal går prøven. (du må ha med prøvenr, dato, sted og dommer, i mailen du sender til NSG)
 2. Hund må meldes på en klasse 2 prøve, og eier må gi beskjed til både arrangør og dommer at hunden skal gå godkjent prøve for å registreres på meritter.
 3. Printe ut skjema for registrering på meritter. 
 4. Ta med skjema og chip-leser til prøven.
 5. Dommer sjekker chipnummer på hunden rett før eller etter gått løp. Dette for å sikre at det er korrekt chipnummer på skjema.
 6. Dommer går over å sjekker tenner, at hunden gjeter på en rasetypisk måte, at hunden har et akseptabelt (funksjonelt) eksteriør og at hunden har en akseptabel mentalitet.
 7. Dommer og eier fyller ut skjema på plassen etter utført/godkjent gjeterhundprøve.
 8. Eier sender signert skjema inn til NSG via post.
 9. NSG går gjennom skjema som er sendt inn, er dette godkjent tas dette mot NKK, og bekrefter til eier med registreringsnummer når dette er på plass.   

For å få registrert hunden på meritter må følgende kriterier være på plass:

 • Hunden må ha godkjent klasse 2 gjeterhundprøve (60 poeng eller mer) - med tilhørende skjema
 • Hunden må være chipmerket
 • Eier må være medlem i NSG og NKK.

Dommer på prøven må gjøre følgende når hunden godkjennes:

 • Dømme prøve klasse 2
 • Sjekke tenner, at hunden gjeter på en rasetypisk måte, at hunden har et akseptabelt (funksjonelt) eksteriør og at hunden har en akseptabel mentalitet
 • Sjekke chipnr på hunden og føre dette inn på skjema

Skjema for å registrere på meritter

Skjemaet sendes ferdig utfylt med underskrift til NSG via post
NSG v/gjeterhund
Postboks 104
1431 Ås

Spørsmål om registrering på meritter kan rettes til gjeterhund@nsg.no