Hunder som skal registreres på meritter må meldes fra på forhånd til nsg sentralt på gjeterhund@nsg.no

Registrering på meritter ble innført på lik linje som i ISDS at man kan "register on meritt". Registrering på meritter er for å fullverdig registrere hunden i NKK.


Hvordan går du frem?

 1. Eier må først melde fra til NSG på gjeterhund@nsg.no om hvilke klasse 2 prøve de planlegger gå. (prøvenr, dato, sted og dommer)
 2. Hund må meldes på en klasse 2 prøve, og eier må gi beskjed til både arrangør og dommer at hunden skal gå godkjent prøve for å registreres på meritter.
 3. Printe ut skjema for registrering på meritter.
 4. Dommer og eier fyller ut skjema på plassen etter utført/godkjent gjeterhundprøve.
 5. Eier sender signert skjema inn til NSG via post.
 6. NSG tar dette mot NKK og bekrefter til eier med registreringsnummer når dette er på plass.   

For å få registrert hunden på meritter må følgende kriterier være på plass:

 • Hunden må ha godkjent klasse 2 gjeterhundprøve - med tilhørende skjema
 • Hunden må være chipmerket
 • Eier må være medlem i NSG og NKK.

Dommer på prøven må gjøre følgende når hunden godkjennes:

 • Dømme prøve klasse 2
 • Sjekke tenner på hunden (for avkryssing på god mentalitet)
 • Sjekke chipnr på hunden og føre dette inn på skjema

Skjema for å registrere på meritter

Skjemaet sendes ferdig utfylt med underskrift til NSG
NSG v/gjeterhund
Postboks 104
1431 Ås

Spørsmål om registrering på meritter kan rettes på telefon eller epost til gjeterhundrådgiver.