2020    

Ikke arrangert nursery

2019    

1.    Rune Landås – Djerv’s Ylva NO59936/17
2.    Torbjørn Jaran Knive - Akersborg Eddie NO38427/18
3.    Jo Agnar Hansen - Akersborg Kniva NO38414/18

2018    

1.    Jo Agnar Hansen - Jan ISDS00/350125
2.    Karin Mattsson – Shep ISDS00/348158
3.    Karin Mattsson - Fyhrs Frö V1294/2017

2017    

1.    Jaran Knive med Akersborg Siri (Bery) NO41896/15
2.    Jaran Knive med Akersborg Don NO41893/15
3.    Jon Sand med Peg NO38769/15

2016    

1.    Torbjørn Jaran Knive - Akersborg Siri (Bery) NO41896/15
2.    Torbjørn Jaran Knive - Akersborg Don NO41893/15
3.    Jon Sand – Fleet NO36469/14

2015    

1.    Jan Egil Orthe - Ti NO45777/13
2.    Rune Landås - Snø SNL/331122
3.    Torbjørn Jaran Knive - Gin NO55403/13

2014    

1.    Torbjørn Jaran Knive - Akersborg Fibula NO31158/13
2.    Arne Christoffer Sand - Caddy NO58201/12 
3.    Arne Christoffer Sand - Akersborg Zero (Frøken) NO31154/13

2013    

1.    Torbjørn Jaran Knive - Bea NO55030/11
2.    Karin Mattsson - Bill S00/314674
3.    Arne Christoffer Sand - Caddy NO58201/12

2012    

1.    Torkjel Solbakken - Sweep S00/307581
2.    Sander Hindenes - Træet's Gael NO45075/10
3.    Randi Alvseike - Kemi Celine ISDS316439


2020 - Danmark - Avlyst
 

2019 - Sverige - Lekeberga gård. Fjugesta

1. Zonja Ottosson - V1188/2017 SHEEPCHASERS JAAKKO
2. Karin Mattsson - ISDS00/348158 SHEP
3. Karin Mattsson - V1294/2017 FYHRS FRÖ

2018 - Norge - Rogaland

1. Jan Tore Brattebø - Middery Mila 
2. Jo Agnar Hansen - Jan 
3. Jane Espevoll - Isa 

2017 - Danmark

1. Torbjørn Jaran Knive - Akersborg Siri (Bery) 
2. Arvid Årdal - Lyda 
3. 

2016 - Sverige

1. Anders Vikström - Bjurvallarens Wasp
2. Linn Kristin Flaten - Nesbakkens Billie Jean 
3. Torkjel Solbakken - Slip 

2015 - Norge - Løten

1. Jaran Knive – Gin 
2. Arne Christoffer Sand - Graig 
3. Karin Mattsson - Roy 

2014 - Danmark

1. Torbjörn Jaran Knive Akerborgs Fibula 
2. Anja Lehtiö BB Coel
3. Finn Engan Marco 

2013 - Sverige - Malmö

1. Torbjørn Jaran Knive - Fibula 
2. Finn B. Pedersen - Craig
3. Pål Høygård - Patsty 

2012 - Norge - Skui

1. Sander Hindenes - Gael 
2. Jan Briskeby - Torres
3. Anja Holgersson - Random John

2011 - Danmark - Holsterbro, Jylland

1. Karin Mattsson - Trim
2. Hartvig Johnsen - Hero
3. Jo Agnar Hansen - Tysswg Kate

2010 - Sverige - Albäcksborg, Maglarp

1. Sander Hindenes - Dick
2. Karin Mattson - Mirk
3. Anders Vikström - CMMs Diva


2021 - Kansellert
 

2020 - Kansellert


2019

1. Carole Le Guellec - Bellerian Mack 210 points OLF 100
​2. Kevin Evans - Jet 210 points OLF 96 
​3. Hendrik Kienker - Star 209 points.

2018

1. Kevin Evans - Derwen Doug 
2. Kevin Evans - Lass 
3. Torbjørn Jaran Knive - Akersborg Don 
4. Karen Bilstad Knive - Akersborg Loppa 

2017

1. Kevin Evans - Preseli Ci 
2. Torbjørn Jaran Knive - Akersborg Siri (Bery) 
3. Kevin Evans - Ace 
4. Linn Kristin - Billie Jean 

2016

1. Torbjørn Jaran Knive - Gin 
2. Kevin Evans - Kemi Ross 
3. Karin Mattsson - Roy 

2015

1. Kevin Evans - Tanhill Glen 
2. Johnny Cremin - Sally 
3. Arne Christoffer Sand - Caddy 

2014

1. T.Jaran Knive - Bea 
2. Kevin Evans - Jim 
3. Kevin Evans - Bet 

2013

1. Torbjørn Jaran Knive - Bea 
2. Kevin Evans - Caleb 
3. Nigel Watkins 

2012 Første gang Europeisk Nursery ble arrangert

1. Kevin Evans - Jimmy