OBS! Prøven går over lørdag og søndag, hvis ikke annen informasjon under prøven er opplyst.

Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region Nord

Fylker: Finnmark, Troms og Nordland

Fylke: 
Sted: 
Dato:  
Dommer: 
Veibeskrivelse: 
Overnatting:

Kontaktperson

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region Øst

Fylker: Oppland, Hedmark, Østfold og Akershus

Fylke: 
Sted: 
Dato:  
Dommer: 
Veibeskrivelse: 
Overnatting:

Kontaktperson

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region SørØst

Fylker: Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder

Fylke: 
Sted: 
Dato:  
Dommer: 
Veibeskrivelse: 
Overnatting:

Kontaktperson

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region SørVest

Fylker: Rogaland

Fylke: 
Sted: 
Dato:  
Dommer: 
Veibeskrivelse: 
Overnatting:

Kontaktperson

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region Vest

Fylker: Hordaland og Sogn og Fjordane

Fylke: 
Sted: 
Dato:  
Dommer: 
Veibeskrivelse: 
Overnatting:

Kontaktperson

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region Midt

Fylker: Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag

Fylke: 
Sted: 
Dato:  
Dommer: 
Veibeskrivelse: 
Overnatting:

Kontaktperson

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil