OBS! Prøven går over lørdag og søndag, hvis ikke annen informasjon under prøven er opplyst.

Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region Nord

Fylker: Finnmark, Troms og Nordland

Fylke: Nordland
Sted: Krokan Gård, Innhavet
Dato:  19.-20. oktober 
Dommer: Svein Enga
Veibeskrivelse: 3 km nord for innhavet sentrum langs E6 avkjørsel til høyre når en kommer sørfra
Overnatting: Hamarøy Hotell

Kontaktperson: Ragnhild Engan | krokan@online.no | 97701895

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region Øst - 2 PRØVER

Fylker: Oppland, Hedmark, Østfold og Akershus

Fylke: Oppland
Sted: Nordsetervegen 63, Lillehammer
Dato:  19.-20. oktober 
Dommer: Jo Agnar Hansen
Veibeskrivelse: Kjør av E6 Lillehammer og følg skilting Haakons Hall. Arena ligger ovenfor hallen/Stampesletta
Overnatting: https://www.lillehammer.com/overnatting

Kontaktperson: Pål Høygård | palhoygard@gmail.com | 98080836

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil

______________________

Fylke: Akershus
Sted: Enebakkneset
Dato:  19.-20. oktober 
Dommer: Jon R Aas
Veibeskrivelse: Kjør rv 22 sørover fra Fetsund eller nordover fra Mysen til Enebakkneset. Det vil bli skiltet fra rv 22 til banen.
Overnatting: Flere campingplasser i nærheten

Kontaktperson: Sissel Modin | sissel.modin@gmail.com | 90793399

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region SørØst

Fylker: Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder

Fylke: Telemark/Vestfold
Sted: Lårdal, Homme Gård
Dato:  19.-20. oktober
Dommer: Arne Loftsgarden
Veibeskrivelse: Lårdalsvegen 743, 3891 Høydalsmo
Overnatting: Bandak campinog | Lårdal. Morgedal Hotell

Kontaktperson: Nina Elvebråten | elveni@online.no | 91546393

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region SørVest

Fylker: Rogaland

Fylke: Rogaland
Sted: Anigsdalvegen 263 4363 vigrestad
Dato:  19.-20. oktober
Dommer: Kommer
Veibeskrivelse: Blir skjiltet fra adresse
Overnatting: Ogna Camping | Bryne kro og Hotell

Kontaktperson: Karl-Johan Mattingsdal | karl-jm@outlook.com | 47262524

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region Vest

Fylker: Hordaland og Sogn og Fjordane

Fylke: Hordaland
Sted: Rosendal
Dato:  19.-20.oktober
Dommer: Arvid Årdal
Veibeskrivelse: Avlsgården Baroniet Rosendal
Overnatting: Rosendal Fjordhotel AS, Rosendal Turisthotell AS

Kontaktperson: Ingebjørg Kjærevik | ingenkje@hotmail.com | 97710687

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil


Det er kun mulig å melde seg på i sin egen region

Region Midt 

Fylker: Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag

Fylke: Sør-Trøndelag
Sted: Klæbu
Dato:  19.-20. oktober
Dommer: Knut-Jørgen Oseberg 
Veibeskrivelse: Opp til klæbu
Overnatting: Sandmoen eller på Tiller 

Kontaktperson: Thomas Rømma | t-romma@hotmail.com | 91529397

______________________

Startlistene kommer torsdagen før prøvehelgen

*Med forbehold om feil