Alle høringer og skriv går ut til fylkesleder og sekretær i Norsk Sau og Geit, og til alle ledere i gjeterhundlag og -nemnder. Har du spørsmål om høringer eller skriv er svart på, ta kontakt med ditt fylke. Oversikt over fylkenes kontakt person finner du her.

Skriv til fylkene:

Høringer:

Gjeterhundarbeidet i Norsk Sau og Geit – Høringsrunde 1

Invitasjoner:


Viktige datoer og informasjon til fylkene