Plan fra starten var at dette skulle være ett felles avlsutvalg for rasene Border Collie (BC) og Working Kelpie (WK). På grunn av rasenes ulikheter er det nå eget avlsutvalg for hver rase. 

Avlsutvalgene er oppnevnt av og underlagt Gjeterhundrådet, og rapporterer til dette organet.


Mandat for arbeidet i avlsutvalgene:

  • Videreutvikling og drøfting av RAS BC og RAS WK, hva som skal vektlegges og forskes videre på. Drøfte de forskjellige sykdommene, og hvordan dette best mulig skal holdes oversikt over. Hva som skal være krav for rasene, hva RAS skal inneholde og kontinuerlig videreutvikle dette dokumentet.

  • Skildre egenskapene en gjennom avlsarbeidet vil vektlegge for videreutvikling av gjeterhundrasene.
  • Vurdere krav til avlsdyra – tispa og hannhunden – om valpene skal kunne registreres i NKK/ legges ut for salg gjennom NSG sin valpeformidling. 
  • Gi Gjeterhundrådet årlig statusrapport, med råd om videre utvikling av avlsarbeidet og RAS.
  • Regelmessig gjennomgå data for å sikre at oppdrettere følger RAS.
  • Endringer i RAS som går på krav som stilles for rasen (for eksempel krav om øyelysing/HD røntgen o.l.) må inn til NSG sitt årsmøte for avstemming, før det kan sendes videre inn til NKK for godkjenning.

Referatene til Avlsutvalget vil ligge vedlagt i Gjeterhundrådet sine referater på Mine sider.


Avlsutvalget BC består av:

Arvid Årdal (leder Gjeterhundrådet)
Torbjørn Jaran Knive (Veterinær) 
Oddbjørn Kaasa 
Are Koren Krogh (Veterinær) 
Audun Seilen

Avlsutvalget WK består av:

Sara Nilsen (leder) (Ble i 2020 valgt til å lede oppbygging av Ras WK)
Arvid Årdal (leder Gjeterhundrådet)
Elin Nissestad (Veterinær) 
Camilla Odèn 
Tonje Haug (Veterinær)