Gjeterhundprogrammet - Bikkjer:

Dette programmet gir deg muligheter for oppslag på enkelthunder med stamtre, hundeeiere, gjøre oppslag på prøveresultat for enkelthunder og for ulike gjeterhundprøver, se på avkom etter ulike hanhunder og mye mer.

NB! Husk at du med jevne mellomrom må oppdatere hundedataene. Dette får du melding om når du starter programmet.


GP-hund:

Hvert år arrangeres det over 100 gjeterhundprøver rundt om i landet. Som prøvearrangør tilbyr vi deg et dataprogram vi har kalt GP-hund til hjelp når du skal arrangere gjeterhundprøver. Dette programmet kan du laste ned her:

NB! Husk at du med jevne mellomrom også må oppdatere hundedataene i GP-hund for å få med de siste registrerte hundene.

Veiledning GP- hund: