Vinner av beste unghund - Donert av Buskerud Sau og Geit

 1. Vandrepremien blir administrert av Norsk Sau og Geit. Laget har til en hver tid ansvar for å holde en oversikt over hvem som har premien og at premien er på plass til NM.
 2. Vandrepremien skal hvert år tildeles fører av beste unghund i NM i bruk av gjeterhund. Med unghund menes i denne sammenheng hunder som er yngre enn 4 år, det vil si fødselsåret pluss tre år. Ved premieoverrekkelsen skal det alltid oppgis hvem som har gitt premien.
 3. Den første som vinner premien tre ganger får den til odel og eige.
 4. Når vandrepremien er vunnet til odel og eige har Norsk Sau og Geit ansvar for å skaffe ny.

Ekvipasjer med napp i premien:

1997: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv
1998: Torkjel Solbakken, 2686 Lom
1999: Hans Morten Eriksen, Sørberget 14, 7650 Verdal
2000: Liv Oddny Hindenes, Hindenes, 5993 Ostereidet
2001: Kato Frøvik, 5550 Sveio
2002: Atle Arnesen, 6140 Syvde
2003: Liv Oddny Hindenes, Hindenes, 5993 Ostereidet
2004: Sander Hindenes, Hindenes, 5993 Ostereidet
2005: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv
2006: Torfinn Sivertsen, Leirådal, 7650 Verdal
2007: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv for 07299/05 MAICO - (Vunnet til odel og eie)

Ny premie:

2008: Torbjørn Jaran Knive for ISDS 277760 EDDIE
2009: Karin Mattson for 01043/07 LYN
2010: Sander Hindenes for 19304/08 DICK
2011: Sigmund Waaler Røed for 05691/08 TEA
2012: Karin Mattson for S00/302053 TRIM
2013: Torbjørn Jaran Knive for NO55030/11 BEA
2014: Rune Landås for S00/316022 LLANGWM KESS
2015: Arne Christoffer Sand for NO58201/12 CADDY
2016: Torbjørn Jaran Knive for NO41896/15 Akersborg Siri (Bery) - (Vunnet til odel og eie)

Ny premie

2017: Linn Kristin Flaten for NO48864/14 NESBAKKEN'S BILLIE JEAN
2018: Torkjel Solbakken for NO47781/15 SLIP
2019: Arne Christoffer Sand NO38304/16  JUNIOR
2020: Petter Landfald NO48344/18 JIMMY
2021: Jan Egil Orthe NO46901/18 LUCY
2022: Karin Mattsson S00/371227 KEMI JET
2023: Knut-Jørgen Oseberg NO30397/21 TOM


Vinner av oppdretter av beste Norskfødte hund - Donert av Nortura

 1. Vandrepremien blir administrert av Norsk Sau og Geit. Laget har til en hver tid ansvar for å holde en oversikt over hvem som har premien og at premien er på plass til NM.
 2. Vandrepremien skal hvert år tildeles oppdretter av beste norskfødte hund i NM i bruk av gjeterhund. Ved premieoverrekkelsen skal det alltid oppgis hvem som har gitt premien.
 3. Den første som vinner premien tre ganger får den til odel og eige.
 4. Når vandrepremien er vunnet til odel og eige har Norsk Sau og Geit ansvar for å skaffe ny.

Ekvipasjer med napp i premien:

1997: Jon Sand, Sjåstad, 3400 Lier
1998: Gisle Svandal, 5583 Vikedal
1999: Sverre Håvelsrud, 2910 Aurdal
2000: Trygve Plassen, Simostranda, 3340Åmot
2001: Gisle Svandal, 5583 Vikedal
2002: Trygve Plassen, Simostranda, 3340Åmot
2003: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv
2004: Sander Hindenes, Hindenes, 5993 Ostereidet
2005: Torkjel Solbakken, 2686 Lom
2006: Torkjel Solbakken, 2686 Lom
2007: Torkjel Solbakken, 2686 Lom for 13325/96 PIA (Vunnet til odel og eige)

Ny premie

2008: Gudmund Hansen, Østerbotten, 9700 Lakselv, 14515/02 TIKA
2009: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv, 07299/05 MAICO
2010: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv, 07299/05 MAICO
2011: Gudmund Hansen, Østerbotten, 9700 Lakselv, 22903/04 SISKO
2012: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv, 07299/05 MAICO (Vunnet til odel og eige)

Ny premie

2013: Torbjørn Jaran Knive 07299/05 MAICO
2014: Gudmund Hansen 22903/04 SISKO
2015: Jan Briskeby NO55030/11 BEA
2016: Arne Christoffer Sand NO58201/12 CADDY
2017: Vidar Tangeland NO55403/13 GIN
2018: Jan Briskeby, NO55030/11 BEA
2019: Arne Christoffer Sand, NO31766/14 Dweezil Zappa
2020: Vidar Tangeland, NO55403/13 GIN
2021: 
Torbjørn Jaran Knive NO41896/15 AKERSBORG SIRI
2022: Torbjørn Jaran Knive NO41896/15 AKERSBORG SIRI (Vunnet til odel og eige)

Ny premie

2023: Rune Landås  NO59936/17 Djerv's Ylva

Vinner av eier av beste norskfødte hund - Donert av OS ID

 1. Vandrepremien blir administrert av Norsk Sau og Geit. Laget har til en hver tid ansvar for å holde en oversikt over hvem som har premien og at premien er på plass til NM.
 2. Vandrepremien skal hvert år tildeles eier av beste norskfødte hund. Ved premieoverrekkelsen skal det alltid oppgis hvem som har gitt premien.
 3. Den første som vinner premien tre ganger får den til odel og eige.
 4. Når vandrepremien er vunnet til odel og eige har Norsk Sau og Geit ansvar for å skaffe ny.

Ekvipasjer med napp i premien:

2000: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv
2001: Kato Frøvik, 5550 Sveio
2002: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv
2003: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv (Vunnet til odel og eige)

Ny premie:

2004: Sander Hindenes, Hindenes, 5993 Ostereidet
2005: Torkjel Solbakken, 2686 Lom
2006: Torkjel Solbakken, 2686 Lom
2007: Torkjel Solbakken, 2686 Lom (Vunnet til odel og eige)

Ny premie:

2008: Jo Agnar Hansen, 2560 Alvdal
2009: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv
2010: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv
2011: Jo Agnar Hansen, 2560 Alvdal
2012: Torbjørn Jaran Knive, Ringeriksveien 8, 3330 Skotselv (Vunnet til odel og eige)

Ny premie:

2013: Torbjørn Jaran Knive, 3330 Skotselv
2014: Jo Agnar Hansen, 2560 Alvdal
2015: Torbjørn Jaran Knive, 3330 Skotselv
2016: Arne Christoffer Sand, 3406 Tranby
2017: Torbjørn Jaran Knive, 3330 Skotselv (Vunnet til odel og eige)

Ny premie:

2018: Torbjørn Jaran Knive, 3330 Skotselv
2019: Andreas Eklund, 1798 Aremark
2020: Torbjørn Jaran Knive, 3330 Skotselv
2021: Torbjørn Jaran Knive 3330 Skotselv (Vunnet til odel og eige)

Ny premie:

2022: Torbjørn Jaran Knive 3330 Skotselv
2023: Arvid Årdal
 


Vinner av beste Fylke -  Donert av Hedmark Gjeterhundlag

 1. Tildeles beste fylke under Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund
 2. Vandrepremien tildeles etter innledende runde
 3. Poengsummene for alle deltakere i hvert fylke summeres og summen divideres med antall deltakere (i det enkelte fylke)
 4. Fylket med høgest gjennomsnittssum vinner vandrepokalen
 5. Vinnerfylket har ansvaret for gravering

2011: Østfold
2012: Hedmark
2013: Buskerud
2014: Vest-Agder
2015: Aust-Agder
2016: Aust-Agder
2017: Buskerud
2018: Vestfold
2019: Vest-Agder
2020: Troms
2021: Vest-Agder
2022: Sogn og Fjordane
2023: Akershus