Rådet har operative oppgaver når det gjelder arrangement av gjeterhundkonkurranser og skal initiere arbeid med faglige spørsmål innen avl, opplæring, faglig utvikling, bruk og nytte av gjeterhund. Arbeidet skal sikre alle deler av organisasjonen, og de skal årlig vise til arbeid mot bredden i organisasjonen.

Rådet fungerer også som avlsråd for de to gjeterhundrasene laget er spesialklubb for,  border collie og working kelpie.

Hvem sitter i Gjeterhundrådet
NavnE-postMobilStilling
Arvid Årdalarvidardal@gmail.com911 52 104Leder
Håvard Helgelandhaavhelg@online.no928 00 163NSG Styret
Torkjel Solbakkentorkjel.solbakken@hotmail.no952 00 470Øst (Nestleder)
Linn Kristin Flatenhelgefla@online.no 480 32 426SørØst
Jarl Nord-Varhaugjarlnordvarhaug@gmail.com917 67 649SørVest
Stein Dallandstein.dalland@gmail.com951 66 544Vest
Oddbjørn Kaasaoddbjornkaasa@gmail.com995 55 588Midt
Kim André Haugan Scheikimsch@nfk.no932 67 572Nord

Råd og utvalg (RNU)

Klikk her for referatene fra møtene i Gjeterhundrådet


 

Mål med gjeterhundarbeidet i NSG:

Hovedmål:

Legge til rette for utvikling og størst mulig praktisk bruk av gjeterhunder i norske småfehold.

Delmål:

 • Sikre gjeterhundrasenes utvikling med tanke på å ivareta de gode bruksegenskapene.

 • Bidra til å utdanne og videreutvikle et tilstrekkelig antall instruktører og dommere.

 • Legge forholdene til rette for stor deltakelse på gjeterhundprøver lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsområde/oppgaver

 • Jobbe med forståelse for bruk av gjeterhund og kunnskapsformidling i henhold til hovedmål og delmål for gjeterhundarbeidet til Norsk Sau og Geit.
 • Vurdere og anbefale egenskaper i avlsarbeidet på BC og WK.
 • Sikre dyrevelferd i gjeterhundarbeidet
 • Instruktørutdanning og hovedinstruktørutdanning
 • Arrangement av ulike nasjonale konkurranser
 • Utnevne landslag
 • Dommerutdanning/dommersamling
 • Revidering av dreiebok og regelverk
 • Kontakt med regioner
  • Sakslista til Gjeterhundrådet legges frem slik at regionsrepresentantene kan hente innspill fra egen region.
  • Innspill fra region skal tas opp til behandling i Gjeterhundrådet.

Arbeidet på fylkesplan

For å ta seg av saker som gjeld gjeterhund på fylkesplan er det opprettet gjeterhundnemnder/-lag under styrene i hvert fylkeslag. I noen fylker har gjeterhundfolket organisert seg i eget gjeterhundlag. Også gjeterhundlaga er underlagt styrene i fylkeslaga til NSG når det gjelder en del prinsippielle saker som gjeterhundregler, dommerinstruks, spørsmål angående rasene border collie og working kelpie osv..

Det er fylkesnemndene/-laga som har ansvar, sammen med lokallaga til NSG, for å organisere og gjennomføre gjeterhundkurs lokalt.