NSG stiller følgene krav til hunder som skal i avl:

  • Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
  • Begge foreldre skal være registrert i NKK, evt utenlands registrert
  • Begge foreldre skal ha godkjent gjeterhundprøve
  • Begge foreldre skal være friske
  • Begge foreldre skal være øyelyst og DNA-testet fri

Det er verdt å merke seg at selv om det er mulig å registrere kull i NKK som ikke oppfyller disse kravene, er det kun valper etter foreldre som oppfyller dem som kan annonseres i raseklubben.


Gjeterhundrådet har oppnevnt et avlsutvalget som administrerer arbeidet med avl av gjeterhund.


Rasespesifikk avlsstrategi for Border Collie (RAS)

NKK startet arbeidet i 2012 om å få en RAS på alle raser i FCI systemet. NSG oppdaterer årlig RAS for border collie. På sikt skal det utarbeides RAS for working kelpie også.

RAS BC er oppdatert, krav for rasen er godkjennes av NSG sin generalforsamling mars 2021. Videre sendes det inn til NKK. NSG ønsker at alle følger RAS som er utarbeidet fra avlsutvalget. Krav for DNA test og øyelysing vil ikke tre i kraft hos NKK før det er godkjent av NKK.


Valpe- og hundeformidling

NSG tilbyr valpe- og hundeformidling for sine medlemmer av border collie og working kelpie. Dette er reservert for valper etter godkjente og friske foreldre(øyelyst og DNA-testet) og, hunder som har enten oppnådd prøven selv eller foreldrene til hunden har.


Medlemskap i NKK?

For å registrere valpekull, må man være medlem i NKK. Hvis du er medlem i NSG, kan du via oss få rabattert medlemskap i NKK.


Sykdom og helse hos border collie

I tråd med RAS er det større fokus på helse og sykdom hos border collie. Det fins nå eget skjema med innraportering av helsedata her på siden.

Mer info om helse og sykdommer finner du i RAS.


Er din border collie uregistrert?

En border collie kan registreres i NKK på meritter, hvis den ikke er registrert i NKK som valp.

Klikk her for å lese om hvordan dette gjøres.


Øvrig informasjon

Registrering av border collie og working kelpie gjøres hos NKK på min side.

Anskaffelse av ny Border Collie?

 

Ny med Gjeterhund?

 

Nyskjerrig på Working Kelpie?

 

Her finner du mer informasjon om sammarbeidet med NKK.