Gjeterhundrådet har flere utvalg under seg som styrer ulike deler innenfor gjeterhund. NSG har også en fast stilling på 60% som er dedikert til gjeterhundarbeid.

Gjeterhundrådet blir valgt inn gjennom regionene rundt om i landet, basert på samme model som i saueavl. I fanene til høyre finner du mer om de ulike utvalg og råd.


Les mer om organene innenfor gjeterhund her:
 

Gjeterhundrådet

Prøvenemnda

Avlsutvalg for border collie og working kelpie

Gjeterhundlag/-nemnder til fylkene