COVID-19


Gjeterhundprøver og resultatlister for 2022

Klikker du på knappen finner du terminlisten for gjeterhundprøver 2022. Helt til høyre på terminlista, er dato påmelding for prøven starter, da kan du melde deg på prøven du ønsker å gå.


Prøveregler, oversikt over aktive gjeterhunddommere og nødvendige skjema som trengst for å arrangere en gjeterhundprøve finner du nedunder.


GP-hund programnedlastning for resultater

For å registrere påmeldte til prøve, trekke startliste og legge inn resultater for prøven, må du laste ned GP-hund og Bikjer.

Nye rutiner for nedlasting av prøvefiler til bruk i GP-hund...


Regler for gjeterhundprøver

Det er viktig å sette seg inn i regler for gjeterhundprøver, for både arrangør og deltager. Her finner du regler for alle forskjellige type arrengement for gjeterhundprøver.

Dreiebok for gjeterhundprøver

Gjeterhundrådet har vedtatt en norm (dreiebok) for gjennomføring av NM i bruk av gjeterhund. Denne, sammen med de generelle prøvereglene, skal arrangøren legge til grunn for gjennomføringen av NM-arrangementet. Dreieboka bør også brukes i forbindelse med andre store gjeterhundkonkurranser, som landskamp/nordisk mesterskap o.l. Deler av dette vil også være relevant for mindre konkurranser.


Ny med å arrangere gjeterhundprøver?


Oversikt over godkjente og aktive dommere 

For å arrangere gjeterhundprøve, trenger du er dommer som er godkjent av NSG.


Å gå klasse 1

Her kan du lese litt om hvordan det er å gå klasse 1.


Nyttige skjema'er for gjeterhundprøver

Disse skjema'ene vil du også finne i gjeterhundprogrammet.

Innmeldingsskjema... - til bruk ved arrangering av gjeterhundprøver
Samleliste... - til bruk ved arrangering av gjeterhundprøver