Skjema som må fylles ut av arrangør før prøver  

Når arrangør har fått tildelt gjeterhundprøve (Norgesserieprøve, NM, Nursery, Nord-Norgesserien), må skjema her fylles ut, med sted, dommer, kontakt informasjon osv.


Innmelding av gjeterhundprøver

Når arrangør har fått tildelt gjeterhundprøve av NSG, må prøven meldes inn på terminlista til NSG.


GP-hund programnedlasting

Her finner du gjeterhundprogrammet, som brukes for å registrere resultater under/etter gjeterhundprøven. Dette er resultater som sendes inn til NSG etter prøven er utført, senest 14 dager etter prøven er utført. (Hvis resultatene ikke sendes inn innen 14 dager, vil pris pr deltager dobbles) 

Nye rutiner for nedlasting av prøvefiler til bruk i GP-hund...


Regler for gjeterhundprøver

Her finner du regler for gjeterhundprøver, sin sist er revidert av gjeterhundrådet i 2021. Her kan du lese om alt av regler for å arrangere større prøver i regi av NSG.

 

Dreiebok for gjeterhundprøver

Gjeterhundrådet har vedtatt en norm (dreiebok) for gjennomføring av NM i bruk av gjeterhund. Denne, sammen med de generelle prøvereglene, skal arrangøren legge til grunn for gjennomføringen av NM-arrangementet. Dreieboka bør også brukes i forbindelse med andre store gjeterhundkonkurranser, som landskamp/nordisk mesterskap o.l. Deler av dette vil også være relevant for mindre konkurranser.


Godkjente dommere for gjeterhundprøver


Oppgjørskjema

Skjema må fylles ut hvis man skal få utbetalt penger for arrangementet fra NSG

Oppgjørskjema for større arrangement