Regler for Nordisk Mesterskap


Nordisk Mesterskap arrangørkallender:

Nordisk Mesterskap arrangeres ikke i år med World Trial (VM)

2021: Denmark
2020: World Trial
2019: Brusand i Hå kommune, Rogaland, Norway
2018: Finland
2017: World Trial
2016: Sweden - 16.-18.september


Neste Nordiske mesterskap


Sted: Holstebrovej 101, 7560 Hjerm, Danmark
Dato: 24.-26. September
Dommer: Mark Elliot, England
Påmeldingsfrist 1.september. 2021
Link offesiel nettside


Nordisk kommiteen

Møter i Nordisk kommiteen foregår årlig. Alle land har en representant med unntak av færøyene.

Referat for møter blir publisert her:


Resultater fra tidligere mesterskap finner du her


 

Under finner du nyeste artikler om Nordisk Mesterskap i bruk av gjeterhund: