Regler for Nordisk Mesterskap


Nordisk Mesterskap arrangørkallender:

Nordisk Mesterskap arrangeres ikke i år med World Trial (VM)

2025: Norge
2024: Finland
2023: World Trail
2022: Sverige
2021: Denmark
          Artikkel om Nordisk mesterskap 2021
2020: World Trial
2019: Brusand i Hå kommune, Rogaland, Norway
2018: Finland
2017: World Trial
2016: Sweden - 16.-18.september


Neste Nordiske mesterskap


Land: Finland
Sted: Mikkola Farm
Address: Vanha Turuntie 896, Hajala. This location is fairly near to Turku ferry harbour
Dato: 9.-11. august 2024
Dommer:  
Sau

LENKE TIL NETTSIDENE TIL ARRANGØR


Nordisk kommiteen

Møter i Nordisk kommiteen foregår årlig. Alle land har en representant med unntak av færøyene.

Referat for møter blir publisert her:


Resultater fra tidligere mesterskap finner du her


 

Under finner du nyeste artikler om Nordisk Mesterskap i bruk av gjeterhund: