Gjeterhundrådet har bestemt i 2022 at Norgesserien skal låses i tre år fremover, for å skape ro og forutsigbarhet for alle. 

2023: vil det være to prøvehelger (fire prøver) der en prøve kan strykes. 
2024: vil det være to prøvehelger (fire prøver) der en prøve kan strykes. 

REGLER FOR NORGESSERIEN

 

 

Nyeste artiklene om Norgesserien: