Gjeterhundrådet jobber med å fornye og forbedre både dommer- og instruktørutdanningen innenfor gjeterhund. Det har vært spørreundersøkelse til alle dommere, instruktører og alle fylkene, for å få innspill om hvordan ting bør være fremover.

Instruktører og utdanning

Dommere og utdanning


Grunnkurs:

Noen fylker har også et krav om gjennomført grunnkurs for å være med på fellestreninger o.l. Dette er fortrinnsvis en innføring i dyrevelferd ved bruk av gjeterhund på sau.

Ved endringer eller oppdateringer ta kontakt på gjeterhund@nsg.no.