Godkjente og aktive dommere i fylkene(2022)
*Gi beskjed om noe er feil med lista over godkjente dommere i fylkene


Invitasjon til dommersamling 2022

 

Artikkel om arrangert dommer- og aspirantsamling 2021


Dommerutdanning:

Mal for dommeropplæring (2014)

Satser i NSG for dømming:

Over 6 timer: 1600kr
Under 6 timer: 800kr