Godkjente og aktive dommere i fylkene
*Gi beskjed om noe er feil med lista over godkjente dommere i fylkene

 


Dommerutdanning:

Mal for dommeropplæring (2023)

Satser i NSG for dømming:

Over 6 timer: 2240 kr
Under 6 timer: 1130 kr

Gjeterhundrådet har bestemt at dommere skal følge møtegodtgjørelsen til tillitsvalgte - og vil følge den hvis den endres av årsmøtet til NSG.