Godkjente instruktører i fylkene (2024) 
*Gi beskjed om noe er feil med lista over godkjente instruktører i fylkene


Instruktørutdanning:

Det er fylkene som har ansvaret for instruktørutdanning for medlemmene i sitt fylke. Ta kontakt med ditt fylke om du ønsker å bli instruktør.

Instruktører som allerede har startet utdanning via gammel mal, kan fullføre utdanningen via den.

Mal for instruktørutdanning (2022)


Hovedinstruktører (2021)

Audun Seilen
Torkjel Solbakken
Jo Agnar Hansen
Linn Kristin Flaten

Vilkår for å være hovedinstruktør

Hovedinstruktørene skal ha kost, losji dekket, og dagsatsgodtgjørelse fastsatt av NSG dette gjelder også for dagene de må ha forberedelse-, og etterarbeid.