Godkjente instruktører i fylkene (2022) 
*Gi beskjed om noe er feil med lista over godkjente instruktører i fylkene
Sist oppdatert 17.03.2022


Instruktørutdanning:

Det er fylkene som har ansvaret for instruktørutdanning for medlemmene i sitt fylke. Ta kontakt med ditt fylke om du ønsker å bli instruktør.

Mal for instruktørutdanning (2014)


Hovedinstruktører (2021)

Audun Seilen
Torkjel Solbakken
Jo Agnar Hansen
Linn Kristin Flaten

Vilkår for å være hovedinstruktør