I 2023 vil Norsk Nursery bli organisert med kvalifiseringsprøver i alle regionene (21.-22.oktober), med en finale 4.-5.november. 

Regionsrepresentantene har ansvaret for at hver sin region får organisert minst en kvalifiseringsprøve i sin region. De har også ansvar for å samle lederne i fylkene i sin region for å få til et godt sammarbeid innad.

Oversikt over regionene, og hvilke fylker som hører til hver region:
REGIONREPRESENTANTFYLKER
NordJørgen BjørkliFinnmark, Troms og Nordland
ØstTorkjel SolbakkenOppland, Hedmark, Østfold og Akershus
SørØstLinn Kristin FlatenBuskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder
SørVestJarl Nord-VarhaugRogaland
VestStein DallandHordaland og Sogn og Fjordane
MidtOddbjørn KaasaMøre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Hvordan foregår påmelding til Norsk Nursery?

Alle prøvene vil ha egen påmelding via NSG sentralt, deltager.no på lik linje som Norgesserien. Deltagere kan KUN melde seg på i sin egen region, melder du deg på feil prøve vil du bli slettet uten refusjon. NSG sentralt trekker startlister for alle regionene sin første prøve, og sender over alt av lister, filer, dokumenter til arrangør på lik linje som Norgesserien. Her er det viktig at arrangør melder fra hvis de trenger noe logestikk tilpassinger i henhold til startlisten på forhånd før den trekkes.

Hvis en region har to forskjellige prøver, så vil de få to forskjellige påmeldings lenker innad i sin region, og deltagere velger selv hvilken prøve de ønsker delta på. 

Påmelding vil åpne i september og avsluttes 11 dager før prøvehelgen (tirsdag kl 12:00).

En deltager kan kun gå en kvalifiseringsprøve (to prøver).

Er det noe begrensning på hvem som kan delta på Norsk Nursery?

Det er ingen begrensning på hvem som kan delta på prøvene annet enn hunden må være under 3 år.

Hvor mange hunder kan jeg delta med?

Det er ingen begrensing på antall hunder pr deltager, men skal du ha mer enn 3 hunder, må du kontakte gjeterhundrådgiver.


Litt informasjon rundt kvalifiseringsprøvene:

Ved høyt antall deltagere, eller store avstander, er det mulig for en region å arrangere mer enn en kvalifiseringsprøve i en region. Men alle kvalifiseringsprøvene arrangeres samme helg. Det er regionsrepresentanten som avgjør om det skal være mer enn en kvalifiseringsprøve i regonen. 

Ved lavt deltager antall, under 15, kan prøvene arrangeres på samme dag uten å søke om tillatelse for det. Arrangør har ansvar for å varsle Gjeterhundrådgiver hvis de velger å arrangere to prøver på samme dag, etter deltager antallet er klart. Det må varsles hvilken dag prøven skal gå på. Søknad over 15 deltagere sendes inn til gjeterhundrådgiver, så fort antallet er klart.

Prøven skal gå i klasse tre, med deling og singling uten merkede dyr. Det skal bestrebes gode forhold under prøven, det er ei unghundprøve, og preparering av sau er viktig.

Alle kvalifiseringsprøvene skal arrangeres på samme helg, 21.-22.oktober, helgen før Norgesseriefinalen.

Arrangør vil få utbetalt for antall deltagere som deltar første prøven x2. (295,- x2)


Litt informasjon rundt Finalen i Norsk Nursery:

Det er regionsrepresentantene som samlet tildeler Norsk Nursery finalen, og har ansvar for at dette meldes inn til NSG innen fristen. Finalen bør ha en form for rullering på fylkene. 

Hvor mange fra hver region som skal til finalen, vil bli prosent beregnet som tidligere. Det er antall deltagere på første kvalifiseringsprøven i hver region som danner grunnlaget for beregningen til finalen. Hvis en region har to eller flere prøver, så er det samlet antall deltagere på første kvalifiseringsprøven inne  i regionen som danner grunnlaget. Det er plass til maks 36 deltagere til finalen.

Norsk Nursery finalen skal arrangeres helgen etter Norgesseriefinalen, som i år bli 4.-5.november.


Regler for Norsk Nursery


Nyeste artiklene for Norsk Nursery: