Fra 2023 vil Norsk Nursery bli organisert med kvalifiseringsprøver i alle regionene (helgen før Norgesseriefinalen), med en finale helgen etter Norgesseriefinalen.

Regionsrepresentantene har ansvaret for at hver sin region får organisert minst en kvalifiseringsprøve i sin region. De har også ansvar for å samle lederne i fylkene i sin region for å få til et godt sammarbeid innad.

Oversikt over regionene, og hvilke fylker som hører til hver region:
REGIONREPRESENTANTFYLKER
NordKim André Haugan ScheiFinnmark, Troms og Nordland
ØstTorkjel SolbakkenOppland, Hedmark, Østfold og Akershus
SørØstLinn Kristin FlatenBuskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder
SørVestJarl Nord-VarhaugRogaland
VestStein DallandHordaland og Sogn og Fjordane
MidtOddbjørn KaasaMøre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

 

Hvordan foregår påmelding til Norsk Nursery?

Alle prøvene vil ha egen påmelding via NSG sentralt, deltager.no på lik linje som Norgesserien. Deltagere kan KUN melde seg på i sin egen region, melder du deg på feil prøve vil du bli slettet uten refusjon. NSG sentralt trekker startlister for alle regionene sin første prøve, og sender over alt av lister, filer, dokumenter til arrangør på lik linje som Norgesserien. Her er det viktig at arrangør melder fra hvis de trenger noe logestikk tilpassinger i henhold til startlisten på forhånd før den trekkes.

Hvis en region har to forskjellige prøver, så vil de få to forskjellige påmeldings lenker innad i sin region, og deltagere velger selv hvilken prøve de ønsker delta på i sin region. 

Påmelding vil åpne i september og avsluttes 11 dager før prøvehelgen (tirsdag kl 12:00).

En deltager kan kun gå en kvalifiseringsprøve (to prøver).

Er det noe begrensning på hvem som kan delta på Norsk Nursery?

Det er ingen begrensning på hvem som kan delta på prøvene annet enn hunden må være under 3 år ved siste finaledag i Norsk Nursery.

Hvor mange hunder kan jeg delta med?

Det er ingen begrensing på antall hunder pr deltager, men skal du ha mer enn 3 hunder, må du kontakte gjeterhundrådgiver.


Litt informasjon rundt kvalifiseringsprøvene:

Ved flere prøver i regionen: Alle regioner har muligheten til å arrangere opptil to prøver i sin region. Alle prøvene skal ha minst 6 deltagere for å kunne arrangeres, dette gjeler kun hvis det er flere enn en prøve i regionen. Alle kvalifiseringsprøvene skal arrangeres på samme helg. Ved to prøver i samme region, skal regionsrepresentant avgjør hvor grensene går i forhold til deltagelse, og hvem som kan reise til hvilken prøve. Regionen er ansvarlig for økonomien på sine prøver.

Ved lavt deltager antall: under 15 deltagere, kan prøvene arrangeres på samme dag uten å søke om tillatelse for det. Arrangør har ansvar for å varsle Gjeterhundrådgiver, og regions representant hvis de velger å arrangere to prøver på samme dag, etter deltager antallet er klart. Hvis de skal arrangere begge prøver på samme dag, skal dette være lørdagen. Søknad om å arrangere på samme dag hvis det er deltager antallet er over 15, skal sendes inn til gjeterhundrådgiver så snart antallet er klart. Slik at deltagere kan varsles i tide.

Form på prøven: Prøven skal gå i klasse tre, med deling og singling uten merkede dyr. Det skal bestrebes gode forhold under prøven, det er ei unghundprøve, og preparering av sau er viktig.

*Med forbehold om endringer på arbeidsmøtet til gjeterhundrådet


Litt informasjon rundt Finalen i Norsk Nursery:

Finalen: Det er regionsrepresentantene som samlet tildeler Norsk Nursery finalen etter at Norgesseriefinalen er tildelt. Det er viktig at Nursery finalen og Norgesseriefinalen ikke skal være i samme region. Regionsrepresentatnene har ansvar for å meldes inn til NSG innen fristen, og til terminlisten. 

Finalen skal ha en form for rullering mellom regionene. Det er viktig at Nursery finalen har en god geografisk spredning i forhold til både Norgesseriefinalen og NM i bruk av gjeterhund samme året. 

Deltagere til finalen: Antall deltagere fra hver region som skal til finalen, vil bli prosent beregnet som tidligere. Det er antall deltagere på første kvalifiseringsprøven i hver region som danner grunnlaget for beregningen til finalen. Hvis en region har to eller flere prøver, så er det samlet antall deltagere på første kvalifiseringsprøven inne i regionen som danner grunnlaget. Det er plass til maks 36 deltagere til finalen.

Det er regionsrepresentantene som samlet tildeler Norsk Nursery finalen, og har ansvar for at dette meldes inn til NSG innen fristen. Finalen bør ha en form for rullering på fylkene. 

*Med forbehold om endringer på arbeidsmøtet til gjeterhundrådet


Regler for Norsk Nursery


Nyeste artiklene for Norsk Nursery: