Regler for Norsk Nursery


Nord-Trøndelag

Sted: Verdal
Dato: 4.-5.november
Dommer: Ikke satt
Veibeskrivelse: Bollgardssletta 88a, 7660 Vuku
Overnatting: Stiklestad Hotell og Stiklestad Camping 
Kontaktperson: Moinka Sjem | monika-sjem@hotmail.com | 97167178
______________________

Startliste kommer torsdag kl 09:00 før prøvehelgen

*Med forbehold om feil