Følgende liste over hannhunder er korekt, og er en oversikt over avkom født etter 01.01.2003.

Her er også prosent GP på avkom også beregnet. For hannhunder med unge avkom vil denne være lavere enn ved eldre hannhunder med eldre avkom.

For større versjon, klikk på bilde.

Prøver til de beste hundene og avkom

I utregningen er alle brudd fjernet, for kun å få prøver med faktisk resultat, og i gjennomsnitt av hannhund er dobbelthent prøver og prøver med to poengsummer tatt med i beregning av plass, men ikke i beregning av gjennomsnitt på prøver. I gjennomsnitt av hannhunden er alle prøver hunden er registrert på iberegnet.

Tweed

Gjennomsnitt avkom 2013:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

18

9

16

22

8

80

Avkom på prøve: 9

Gjennomsnitt Tweed:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

plass

19

9

18

24

11

89

10

Eddie

Foto: Vidar Tangeland

Gjennomsnitt avkom 2013:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

18,2

9,2

17,5

23,7

9,2

89

Avkom på prøve: 8

Gjennomsnitt Eddie:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

Plass

18,4

9,4

18,0

25,0

9,5

92,4

5

Jake

Foto: Olav Tiller

Gjennomsnitt avkom 2013:

Ingen avkom, Jake er født i 1997.

Gjennomsnitt Jake:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

Plass

15,0

8,2

16,8

21,9

9,3

75,0

24,7

Bwlch Hemp

Foto: Vidar Tangeland

Gjennomsnitt avkom 2013:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

17,2

9,3

15,2

19,6

8,0

75,4

Avkom på prøve: 6

Gjennomsnitt Bwlch Hemp:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

Plass

17,7

9,1

17,1

21,8

9,1

81,2

14,1

Akersborg Maico

Foto: Cathinka Kjelstrup

Gjennomsnitt avkom 2013:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

17,5

8,7

15,5

19,1

8,1

75,9

Avkom på prøve 35.

Gjennomsnitt Akersborg Maico:

Utg

Løs

Innd

Driv

Kve

Sum

Plass

18,6

9,5

18,2

25,3

9,8

92,2

5,6

Akersborg Maico er også avkom etter Bwlch Hemp.

Mer om statistikk kommer utover året.

Skrevet og utregnet av Cathinka Kjelstrup