De fleste som skal gå sin første klasse 1 prøve, har man ofte lite informasjon, erfaring eller tanker rundt hvordan man skal gå frem. De fleste vet lite om hvordan en prøve skal gjennomføres eller hva som er reglene rundt prøver. Så hvor skal man starte?

Det første man bør gjøre er å skaffe seg informasjon, og kontakte sitt lokale gjeterhundlag. Norsk Sau og Geit har gode og informatinve nettsider, hvor man kan lese seg frem til mye informasjon om gjeterhund i Norge. Her finner du alle de nyeste reglene rundt gjeterhundprøver, og det blir gjevt oppdatert med relevant informasjon. Man kan også finne mer informasjon om fylkene sine gjeterhundlag/-nemder, ved å gå inn på nettsidene til fylket. Hos de forskjellige fylknene, kan du finne oversikt over både fellestreninger, gjeterhundprøver, samlinger, kurs osv.

På NSG sine nettsider finner du noe som heter terminlisten, som er en oversikt over kommende gjeterhundprøver og resultater for utførte gjeterhundprøver. Her kan du finne gjeterhundprøver i ditt nærområdet og reise å se på. 

Forberedelser til å gå prøve

Før prøven er det viktig å forerede seg litt. Det er greit å ha kjørt igjennnom elementene før en prøve, forberede seg ved å trene med andre tilstede, og kanskje på nytt sted hvis mulig. Jeg hadde mye erfaring med å jobbe med gjeterhund i arbeidet på gården, men ikke nødvendigvis å gå gjeterhundprøve. Å trene mer målrettet har hjulpet meg i arbeidet, og også gjort meg mer bevisst i arbeidet mitt på gården. Prøvene skal være et mål på utførelse av arbeids oppgavene man har på gården. Man må derfor vite hvordan banen ser ut, og jeg skal prøve å forklare elementene med bilder som illustrerer dette. Mange tenker at en gjeterhundprøve er veldig forskjellig fra praktisk arbeid, men hele gjeterhundprøven er lagt opp til at man skal tenke praktisk. 

Hvilke klasser fins det?

Det fins 3 forskjellige klassenivåer i gjeting

 • Klasse 1
 • Klasse 2
 • Klasse 3 u/singling
 • Klasse 3 m/singling
 • Klasse 3 m/dobbelhenting

I denne artikkelen skal vi utdype om klasse 1.

Hva består klasse 1 av?

Klasse 1 består av ulike "elementer" som hunden må gjennom. Klasse 1 er den letteste av alle klassene, så vanskelighetsgraden er selvfølgelig der etter. Man må ha minst 60 poeng i klasse 1 for å få godkjent bruksprov/gjeterhund prøve på hunden sin.

Elementer i klasse 1 (poeng i parentes)

 1. Utgang (20)
 2. Løysing (10)
 3. Inndriving (25)
 4. Driving foran fører (15)
 5. Driving etter fører (15)
 6. Kve (15)

Dette skal bli 100 poeng til sammen. 

Prøveregler

Det er viktig å lese gjennom prøvereglementet før man går gjeterhundprøve, da dette vil kunne svare det på endel spørsmål du kanskje har.

Påmelding

For å melde seg på en gjeterhund prøve må man være medlem av NSG (Norsk Sau og Geit). Hvis det er en vanlig distriktsprøve/lokalprøve, ikke Norgesmesterskap eller lignende store konkurranser, trenger man ikke noen spesielle tidligere kvalifikasjoner for å delta.

Prøvene

Det finnes flere ulike typer prøver i Norge

DP - Distriktsprøver: Her kan alle delta, arrangøren har enten klasse 1, 2, 3 eller bare en klasse.
LP - Landsprøver: Går i klasse 3, som Norgesserien/Nord-Norgesserien/Norsk Nursery, og man melder seg på via hjemmesidene til NSG.
FM - Fylkesmesterskap - Hvert fylke har FM, og her har de stort sett både klasse 1,2 og 3.
NM - Norgesmesterskap - Fylkene har egne kvoter og kvalifiseringssystem til NM, som du kan lese om i regler for gjeterhundprøver. Fylkene har eget ansvar for å dele sine uttaksregler med medlemene sine.
NNS - Nord-Norgesserien - Er en serie prøver som går i klasse 3 i de tre nordligste fylkene.
NS - Norgesserien - En serie prøver som går i klasse 3 i de resterende sørlige fylkene. 
Norsk Nursery - Prøve for hunder under 3 år.

Disse arrangeres av gjeterhundnemder og lag i fylkene. Hovedtyngden av prøver som blir arrangert holdes mellom August og begynnelsen av November, men det arrangeres prøver fra Mars ca til midt i Desember i hele landet.

Sauer

Det er normalt 4-5 sauer i klasse 1. Det er fordel at det ikke blir for mange, slik at hundene og førerne ikke har for mye å konsentrere seg om.

Henteavstand

Henteavstanden er den avstanden mellom der sauene står og der føreren står. I klasse 1 skal denne avstanden være rundt 100-150 meter. (Til å sammenligne er henteavstanden i klasse 3 fra 150 til 800m på det meste)

Utgang

Første man gjør på en prøve er å gå frem til pålen, og hunden skal stå/ligge ved siden av deg, helst på den siden du har planer om å sende utgangen. Sauene blir plasert ut på avstanden som er bestemt på forhånd. Føreren kan velge om hunden skal sendes til høyre eller venstre. Dette kommer helt ann på forholdene, og er inviduelt fra person til person. Hunden skal så sendes ut, ønskelig at hunden løper i en "pæreformet" ut og bevege seg rundt sauene. Hunden skal ikke gå for nærme sauene eller for langt unna, slik at den har kontakt, men samtidig ikke skremmer dem. Hunden skal ikke trenge annen kommando enn "stopp" når den kommer på rett plass bak sauen. Hvis man må si en ekstra kommando mister man poeng for dette.

Tegningen illustrerer hvor utgangen går. Utgangen ender når hunden er på balansepunktet til sauene og beveger seg rolig inn bak sauene, eller når hunden har kontakt med sauene. På utgangen kan man oppnå 20 poeng.

Løysing

Nå har hunden fått kontakt med sauene og løysinga bedømmes ut i fra hvordan hunden håndterer første møte med sauene. Hunden skal være jevn, rolig og bestemt og ha god kontroll over sauene. Det deles ut 10 poeng i dette ellementet.

Inndriving

Hunden skal så drive sauene på en så rett linje som mulig gjennom første porten, og så rett linje der i fra til føreren. Det skal gå i et stødig tempo, og hunden skal treffe porten med alle sauene. Hvis man bommer på porten skal det trekkes poeng for det. Det trekkes også poeng om man kommer utenfor den tenkte linja, eller man bruker unødvendig mange kommandoer uten at hunden hører etter.

Hunden skal så føre sauene rundt pålen og føreren. Dette skal være på motsatt side av den veien som man skal drive, som jeg har vist på tegningen. Man kan få opptil 25 poeng på inndrivingen.

Driving foran fører

Nå skal du og hunden sammen sauene drives i rett linje til neste port. I klasse I skal fører forlate pålen når driving starter. Drivinga starter umiddelbart etter at sauene har passert bak føreren/pålen. Hunden skal drive sauene foran seg, mens føreren går bak hunden som støtte. Poengtrekk vurderes i hvilken grad fører støtter hunden. Fører har ikke mulighet til å gå foran sauene til porten, dette medfører at ekvipasjen blir diskvalifisert.

Når sauene er drevet gjennom den første driveporten, skal de umiddelbart vendes i ei
rett linje mot neste port (driving etter fører). Momentet driving foran fører er da
avsluttet, når man har kommet forran sauene, og hunden går bak.

Du kan oppnå 15 poeng på dette elementet. Hunden skal vise momemtet driving, og poengtrekk vil skje, hvis dommer mener at hunden ikke klarer å drive flokken selvstendig, bom på port, eller urolog flokk.

Driving etter fører

Føreren har fått sauene gjennom andre porten, så skal føreren gå opp å møte sauene og hunden så fort som mulig etter passering av første driveport. Hunden skal så justere trykket mot sauene, som nå er bak føreren. De skal lede sauene sammen gjennom den siste porten og mot kveet. Drivinga etter fører skal også gå i så rette og rolig linjer som mulig. Man kan oppnå 15 poeng på dette ellementet.

Kveet

Når man så har kommet så langt, så skal sauene inn i kveet. Denne øvelsen kan sammenlignes med arbeidet på gården ved at bonden må ha dyra sine inn, eller i kve for å samle og sortere sauene. Kveet er en liten binge som sauene som alle sauene skal ha plass i.

Føreren skal holde i et tau som er knyttet til porten på kveet. Man kan ikke skyve sauene gradvis inn i kveet med porten, eller være nær sauene med porten. Når sauene er inne kan man lukke porten, og man har fulført gjeterhund prøven. Man kan oppnå 15 poeng på kveet.

Oppsumering

Dette var i hovedtrekk hvordan elementene i en gjeterhund prøve klasse 1 kan gjennomføres. Det viktigste er at man gjennomfører i et stødig tempo, og at man ikke stresser hverken hund eller sauer når man går prøven. Dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Første gangen jeg gikk klasse 1 var jeg aske grå i fjeset og kunne nesten ikke stå ved pålen. Dette kommer seg, og nå er jeg mye tryggere når jeg skal gå prøve, og heldigvis så gjør øvelse mester.