Prøvenemnda har på bakgrunn av evaluering siste sesong utarbeidet en spørreundersøkelse for Norgesserien. Norgesserien utgjør 1/3 av inntekten til gjeterhundarbeidet i Norsk Sau og Geit. 

Statistikken fra spørreundersøkelsen vil kunne legges ut i etterkant av undersøkelsen på nsg.no sine sider.

Prøvenemda håper at så mange som mulig svarer på spørreundersøkelsen for best mulig resultat.

Spørreundersøkelse for deltagere

Frist for å svare er 20. januar 2022