Nordisk Nursery er tildelt Hedmark Gjeterhundlag og arrangeres i år på Løten.

Sted: Løten, Hedmark

Dato: 14-15. november 2015

Påmelding: Påmelding er sendt ut til landene.

Alle land har 10 ekvipasjer.

Overnatting: Myklegard Hotel

En plass med sosial middag på kvelden lørdag (evt. fredag) skal ordnes for alle.

Veiforklaring: Finner du her

Dommer: Allistair Lyttle

Startliste: Startliste lørdag

Startliste Søndag

Oppmøte med dommergjennomgang 8.30

Sau: Norsk Hvit Sau

Kontakt for spørsmål med påmelding m.m.: Cathinka Kjelstrup, ck@nsg.no eller +47 416 77 608

Kontakt for spørsmål om veiforklaring, sau eller overnatting:

Mer info her

Randi V. Alvseike, randi@alvseikesbordercollie.no eller 456 11 547


In English

Nordic Nursery is assigned to Hedmark Gjeterhundlag and this year held in Løten.

Location: Løten, Hedmark

Date: 14-15. november 2015

Registration: Entry forms is sent to all of the countries.

All countries have 10 dogs.

Accommodation: Myklegard hotel.

A place with social dinner in the evening Saturday (possibly. Friday) will be arranged for everyone.

Road directions: Here.

Judge:
Allistair Lyttle

Start List: Starting order Saturday

Starting order Sunday will be the results from saturday reversed.

Meet at arena 8.30Sheep: Norwegian White Sheep

Contact for questions regarding registration: Cathinka Kjelstrup, ck@nsg.no eller +47 416 77 608

Contact for questions about road directions, sheep or accomodation:

More info here

Randi V. Alvseike, randi@alvseikesbordercollie.no eller 456 11 547