Installere GP-hund på din lokale PC:
Etter at du har trykket på [Last ned GH-hund], kan du velge [Kjør] eller [Lagre] - velg [Kjør]. Dersom du får opp en sikkerhetsadvarsel velger du [Handlinger] og deretter trykker du på [Flere alternativer] for så å velge [Kjør like vel]. Programmet vil foreslå å opprette katalogen NSG\GP på C-disken. Velg [ja] og programmet blir installert.

Framgangsmåten som er beskrevet gjelder dersom du bruker Internet Explorer som nettleser. Dersom du har en annen nettleser vil prosedyren bli litt annerledes.

NB! Dersom du har en eldre versjon av GP-hund liggende på maskinen din må du fjerne denne før du installerer den nye versjonen av programmet.

For å få en sikker avinstallering av programmet, som fjerner alle nødvendige filer, gjør du følgende:

Trykk på [Start] velg deretter programkatalogen [NSG] under [Alle programmer]. Her finner du [Avinstaller GP]. Trykk på denne og programmet avinstallerer seg selv. Etter at dette er gjort kan du gå til Utforsker og slette mappa GP som ligger under NSG på C-disken.

Starte programmet GP:
Når GP-hund er installert kan du starte programmet.

  • Dobbelklikk på GP-ikonet som har lagt seg på skrivebordet.
  • Dersom det er første gangen du kjører programmet mangler du både hundedata og dommere. Trykk derfor på [System] i programmenyen og velg deretter [Oppdater hundedata fra nett]. Uten hunder og datafila for dommere får du ikke lagt inn deltakere. Når programmet har lest inn hunde- og dommerdata lukker det seg og du må starte på nytt.
  • Når du starter programmet etter at du har lest inn hundedata vil det oppdage at du ikke har noen prøver og vil foreslå at du finner en. Klikk [OK] for å gå videre.
  • Hak av den/de prøven/prøvene du skal arrangere og klikk deretter [OK].

Nå er alt klart for å legge inn de hundene som skal delta. Lykke til med prøven!

NB! Du får ikke lagt inn hunder før du har fylt ut feltene for henteavstand, dommer og klasse.

  • Skal du senere arrangere flere prøver og disse ikke alt er nedlastet velger du [System] og deretter [Les flere filer fra nett].
  • Husk også at hundedata må oppdateres med jevne mellomrom. Gamle hundedata kan mangle noen av de hundene som deltar. Senere oppdatering av hundedata gjøres på samme måte som vist i andre kulepunkt ovenfor.

Dersom du trenger mer hjelp for bruken av programmet anbefaler vi deg å klikke på <Hjelp> og deretter <Les hjelp>. Skulle du fortsatt ha problemer med bruken av programmet kontakt: gjeterhund@nsg.no eller ring: 950 96 060.