Det bli i 2012 innført nye rutiner for nedlasting av prøvefiler til bruk i GP-hund. Det er også gjort endringer i selve GP-hund-programmet. Tidligere versjoner av programmet må derfor slettes før GP-hund lastes ned på nytt.

Det blir ikke lenger nødvendig å laste ned egne std-filer for hver prøve. Når du har lastet ned GP-hund og lest inn hunder og hundeeiere, og deretter starter programmet på nytt, vil det automatisk be deg om å hente prøve. Du får så opp ei list over alle prøver som ikke er avholdt, og du velger deretter prøven/prøvene som du skal arrangere fra denne lista.

Det er også gjort endring i rutinene for innsending av prøvedata. Når du velger å avslutte programmet og har lagt inn alle prøvedataene så velger du bare <Send inn prøvedata>.Skulle du få feilmelding ved innsending kan du plukke prøvefilene direkte fra katalogen GP som ligger under NSG på C-området og legge disse ved en vanlig e-postsending til gjeterhund@nsg.no Prøvefilene er de som heter: <P201XR(Prøvenummer).DAT>. Husk å ta med fila som heter <Porove201X.std>.

Lykke til med prøvesesongen!