Prøvenemda er oppnevnt av og underlagt Gjeterhundrådet, og rapporterer til dette organet.


Mandat for arbeidet i prøvenemda:

Være Gjeterhundrådet sitt faglige råd på saker som gjelder gjeterhundprøver, regelverk, dreiebok etc. Sikre at NSG har et system som fungerer i forhold til prøver med gjeterhund. I dette ligger et overordnet ansvar for det prøvetekniske, regelverk og dreiebok.

Følgene prøver ligger innunder dette ansvaret:

Norgesserien: Søkeprosess, tildeling, deltagere, startlister, budsjett, premiering, dreiebok og regler m.m.

Nord-Norgeserien: Det er utnevnt en egen kontaktperson i Nord-Norge som bistår prøvenemda. (representanten i rådet fra nord)

Norsk Mesterskap: Prøveteknisk

Norsk Nursery: Søkeprosess, tildeling, deltagere, form, startlister, budsjett, premiering, dreiebok og regler m.m.

Større internationale prøver
  • Continental Sheepdog Championship (CSC/EM)
  • Nordisk/ Nordisk Nursery
  • World Trial

Mindre prøver (Distrikts prøver/Lokalprøver)
Kvalifisering til mesterskap

Prøvenemda har ikke noe ansvar når det kommer til å arrangere prøver, det er opp til hvert enkelt fylkeslag/lokallag.


Valg av medlemmer: 

Gjeterhundrådet oppnevner prøvenemnda. Nemnda ligger under gjeterhundrådet og utnevnes blant personer som er aktive gjeterhund dommere og /eller aktive gjeterhundfolk. Blant nemndas medlemmer bør det være medlemmer som konkurrerer på landslagsnivå. 

  • Medlemmene utnevnes for tre år av gangen. For å sikre kontinuitet, er ett medlem på valg hvert år.
  • Medlemmer i utvalgene må ha medlemskap i NSG. De konstituerer seg selv hvert år.
  • Gjeterhundrådet sender i forkant av et valg, informasjon til gjeterhundnemder/-lag og fylkeslag om å sende inn forslag på kandidater. 
  • Fylkeslag kan foreslå kandidater fra eget fylkeslag når de sender inn forslag.
  • Frist for innsending av forslag til representant fra fylkeslagene er 27 januar
  • Oppnevning prøvenemda innen 1 mai, av gjeterhundrådet.

Nemnda bruker NSG sitt sekretariat til administrative oppgaver (på lik linje med gjeterhundrådet)

Medlemer i prøvenemda
Navn
Rune LandåsMedlem (1)
Thomas RømmaMedlem (2)
Jo Agnar HansenMedlem (3)

For å kontakte prøvenemnda, send henvendelsen til gjeterhund@nsg.no.


Møtereferat:

2022

06.mai
22.februar
21.januar
07.januar

2021

18.mars
04.mars
23.februar
19.februar
11.februar
04.februar
26 januar
05. januar

2020

18. februar
14. januar

2019

26. februar
22. mars

2016

2016 - februar
2016 - mars
2016 - juni
2016 - august
2016 - desember

2015

2015 - februar
2015 - juli
2015 - oktober 1
2015 - oktober 2
2015 - november
2015 - desember

2014

2014-januar
2014-februar
2014-mars
2014 - november 1
2014 - november 2

2008-2013

2013-april
2012-januar
2011-februar
2010-februar
2009-januar
2008-juni
2008-mars
2008-januar