Prøvenemda er oppnevnt av og underlagt Gjeterhundrådet, og rapporterer til dette organet.


Mandat for arbeidet i prøvenemda:

Være Gjeterhundrådet sitt faglige råd på saker som gjelder gjeterhundprøver, regelverk, dreiebok etc. Sikre at NSG har et system som fungerer i forhold til prøver med gjeterhund. I dette ligger et overordnet ansvar for det prøvetekniske, regelverk og dreiebok.

Følgene prøver ligger innunder dette ansvaret:

Norgesserien: Søkeprosess, tildeling, deltagere, startlister, budsjett, premiering, dreiebok og regler m.m.

Nord-Norgeserien: Det er utnevnt en egen kontaktperson i Nord-Norge som bistår prøvenemda. (representanten i rådet fra nord)

Norsk Mesterskap: Prøveteknisk

Norsk Nursery: Søkeprosess, tildeling, deltagere, form, startlister, budsjett, premiering, dreiebok og regler m.m.

Større internationale prøver
  • Continental Sheepdog Championship (CSC/EM)
  • Nordisk/ Nordisk Nursery
  • World Trial

Mindre prøver (Distrikts prøver/Lokalprøver)
Kvalifisering til mesterskap

Prøvenemda har ikke noe ansvar når det kommer til å arrangere prøver, det er opp til hvert enkelt fylkeslag/lokallag.


Valg av medlemmer: 

Gjeterhundrådet oppnevner prøvenemnda. Nemnda ligger under gjeterhundrådet og utnevnes blant personer som er aktive gjeterhund dommere og /eller aktive gjeterhundfolk. Blant nemndas medlemmer bør det være medlemmer som konkurrerer på landslagsnivå. 

  • Medlemmene utnevnes for tre år av gangen. For å sikre kontinuitet, er ett medlem på valg hvert år.
  • Medlemmer i utvalgene må ha medlemskap i NSG. De konstituerer seg selv hvert år.
  • Gjeterhundrådet sender i forkant av et valg, informasjon til gjeterhundnemder/-lag og fylkeslag om å sende inn forslag på kandidater. 
  • Fylkeslag kan foreslå kandidater fra eget fylkeslag når de sender inn forslag.
  • Frist for innsending av forslag til representant fra fylkeslagene er 27 januar
  • Oppnevning prøvenemda innen 1 mai, av gjeterhundrådet.

Nemnda bruker NSG sitt sekretariat til administrative oppgaver (på lik linje med gjeterhundrådet)

Medlemer i prøvenemda
Navn
Rune LandåsMedlem (1)
Thomas RømmaMedlem (2)
Jo Agnar HansenMedlem (3)

For å kontakte prøvenemnda, send henvendelsen til gjeterhund@nsg.no.


Møtereferat:

2023

22.-23.februar
17.februar
31.januar
27.januar

2022

15.desebmer
03.oktober
08.september
14.juli
06.mai
22.februar
21.januar
07.januar

2021

18.mars
04.mars
23.februar
19.februar
11.februar
04.februar
26 januar
05. januar

2020

18. februar
14. januar

2019

26. februar
22. mars

2016

2016 - februar
2016 - mars
2016 - juni
2016 - august
2016 - desember

2015

2015 - februar
2015 - juli
2015 - oktober 1
2015 - oktober 2
2015 - november
2015 - desember

2014

2014-januar
2014-februar
2014-mars
2014 - november 1
2014 - november 2

2008-2013

2013-april
2012-januar
2011-februar
2010-februar
2009-januar
2008-juni
2008-mars
2008-januar