Alle høringer og skriv går ut til fylkesleder og sekretær i Norsk Sau og Geit, og til alle ledere i gjeterhundlag og -nemnder. Har du spørsmål om høringer eller skriv er svart på, ta kontakt med ditt fylke. Oversikt over fylkenes kontakt person finner du her.

Skriv til fylkene:
Søknad om Norgesserien 2022
Søknad om Norsk Nursery 2022

Høringer:
Valg av medlem i Prøvenemda
Høring om ny mal for gjeterhund instruktører
- forslag til ny mal for gjeterhund instruktører

Invitasjoner:
Invitasjon til fylkesmøtet i januar
Invitasjon til dommersamling


Viktige datoer og informasjon til fylkene