Godkjente instruktører i fylkene (2021) 
*Gi beskjed om noe er feil med lista over godkjente instruktører i fylkene


Instruktørutdanning:

Det er fylkene som har ansvaret for instruktørutdanning for medlemmene i sitt fylke. Ta kontakt med ditt fylke om du ønsker å bli instruktør.

Mal for instruktørutdanning (2014)

 


Hovedinstruktører:

  • Egil Syversbråten
  • Jo Agnar Hansen
  • Marianne Byrkjeland
  • Jon Sand

Disse instruktørene kan fylkeslaga bruke som instruktører på instruktørkurs, uten nærmere godkjenning av Gjeterhundrådet. Skal andre personer brukes, må dette godkjennes av Gjeterhundrådet. Det er ønskelig med noen flere personer på lista over, blant annet for å få bedre geografisk spredning. Fylkeslaga bes komme med innspill.