For å registrere DNA-resultatene inn i Norsk Kennel Klub (NKK), må man benytte seg av laboratorier som er godkjente av NKK. Oversikt over godkjente labratorier finner man inne på NKK sine nettsider. Og rekvisjonsskjema for CEA, som du finner inne på NKK sine Mine Sider.

I forbindelse med registrering av CEA-test på border collie, har det vært satt en frist for registrering av gamle attester inne hos NKK. At attestene ikke må være eldre enn 01.01.2021. Denne regelen er nå opphørt inne hos NKK, fra og med 01.03.2024, og man kan sende inn gamle tester. Men de må være tatt på dagens godkjente laboratorium, samt bestille NKK rekvisjon, og få signatur fra veterinær som tok prøven den gangen.

Les mer om hvordan du utfører DNA-test på din hund her: 

DNA-testing på border collie