Covid-19: Veileder for arrangementer i regi av NSG


Spesielt for gjeterhund:

  • Arrangør kan kun bruke åpent kve, eller vanlig kve.
    • Det er ikke lov å bruke trakt eller malteserskors på noen gjeterhundprøver - før det er lagd rettningslinjer på hvordan dette skal dømmes.
 

Anbefalinger og forskriftsfestede krav om arrangementer (lenke til FHI)

Oversikt over nasjonale tiltak (lenke til regjeringen.no)