Spesielt for gjeterhund:

  • Maks. antall personer gjelder inkludert evt. publikum.

  • Hunder oppstalles i bil utenom når den enkelte hund er i aksjon eller må luftes. Arrangør bør legge til rette for at hunder kan luftes på en hensiktsmessig måte i løpet av arrangementet.

  • Deltakerliste og arrangementslogg lagres sammen med dommerskjemaer og resultatlister.
  • Arrangør kan kun bruke åpent kve, eller vanlig kve.
    • Det er ikke lov å bruke trakt eller malteserskors på alle gjeterhundprøver - før det er lagd rettningslinjer på hvordan dette skal dømmes.

Oppdatert 09.10.2020: Endring i retningslinjene for gjeterhundprøver. Gjeterhundrådet har bestemt at tauet på kve skal fjernes på gjeterhundprøver arrangert i regi av NSG, da dette kan være en smittekilde.

Oppdatert  04.02.2021: Oppdatert iht. nye nasjonale retningslinjer.

Oppdatert 13.07.2021: Arrangør kan kun bruke åpent kve, eller vanlig kve. Det er ikke lov å bruke trakt eller malteserskors - før det er lagd rettningslinjer på hvordan dette skal dømmes.


På Helsedirektoratets nettsider finner du plakater og informasjonsmateriell for nedlasting.

Anbefalinger og forskriftsfestede krav om arrangementer (lenke til FHI)

Oversikt over nasjonale tiltak (lenke til regjeringen.no)