På bakgrunn av spørreundersøkelsen i 2020, ønsker gjeterhundrådet å utføre et prøve år for norsk nursery 2021. Det vil i 2021 være kvalifisering for å være med på en Norsk Nursery Finale 30-31 Oktober, helgen etter Norgesseriefinalen. Kvalifiseringen til Norsk Nursery Finalen gjelder for hele landet. 

Regler for Norsk Nursery


Arrangørkalender:

Sted

Dato

Vest-Agder 16. - 17. oktober
Oppland 16. - 17. oktober
Nordland 24. september
Finale Oppland 30.-31. oktober

KLIKK her for å se deltager fordeling 


Når og hvor kan jeg melde meg på? Det vil bli forhåndspåmelding sentralt i august for alle kvalifiseringsprøvene. Deltagere vil bli fordelt etter korteste geografiske plasseringen i forhold til prøven og andre deltagere, dette kan variere for å få likest mulig antall deltagere på alle prøvene. Dette for å få mest rettferdig fordeling av antall deltagere på prøvene.

Hvordan kvalifiserer jeg meg til finalen? For å kunne kvalifisere deg til finalen, må du gå en prøvehelg, som tilsier to prøver før nurseryfinalen. Resultatene vil bli beregnet på samme måte som tidligere: prøve 1 og prøve 2, hvor ekvipasjens beste poengsum ganges med tre og den dårligste poengsummen legges til.

Hvor mange går til finalen fra kvalifiseringsprøvene? Finalen vil bestå av maks 36 deltagere. Antall deltagere fra innledende runde blir fordelt likt prosentvis, dette bestemmes etter antall deltagere fra alle innledende prøvene.

Hvordan blir formen på kvalifiseringsprøvene? Etter at deltagerantallet er kjent bestemmes formen på prøven endelig av prøvenemnd. Prøven skal foregå i klasse 3, med deling og singling uten merkede dyr.

Hvor gammel må hunden min være? En hund kan delta i Norsk Nursery frem til den dagen de fyller 3 år.

Hva vil det koste? Det vil koste 790,- for en prøvehelg. 
Arrangør vil få 7.500,- i tilskudd fra NSG for at kontingenten skal holdes på lik linje som i fjor.

Trenger hunden gå klasse 3 til 60 poeng før jeg melder meg på Nursery? Nei.


Under finner du nyeste artikler om Norsk Nursery: