Gjeterhundrådet har flere utvalg under seg som styrer ulike deler innenfor gjeterhund. NSG har også en fast stilling på 60% som er dedikert til gjeterhundarbeid.

Kart over organisering:

Gjeterhundrådet blir valgt inn gjennom regionene rundt om i landet, basert på samme model som i saueavl. I fanene til høyre finner du mer om de ulike utvalg og råd.

Kartet er ment å vise kommunikasjonslinjene mellom de ulike råd og utvalg, fylkesnemnder og lag er underlagt fylkeslagene i Norsk Sau og Geit, men har også en kommunikasjonslinje til rådet for å kunne ta opp saker som anngår gjeterhund.