Rådet fungerer også som avlsråd for de to gjeterhundrasene laget er spesialklubb for,  border collie og working kelpie.

Hvem sitter i Gjeterhundrådet i 2023?
NavnE-postMobilRegion
Arvid Årdalarvidardal@gmail.com911 52 104Leder
Håvard Helgelandhaavhelg@online.no928 00 163NSG Styret
Torkjel Solbakkentorkjel.solbakken@hotmail.no952 00 470Øst
Linn Kristin Flatenhelgefla@online.no 480 32 426SørØst
Jarl Nord-Varhaugjarlnordvarhaug@gmail.com917 67 649SørVest
Stein Dallandstein.dalland@gmail.com951 66 544Vest
Oddbjørn Kaasaoddbjornkaasa@gmail.com995 55 588Midt
Jørgen Bjørklijoebjo2@online.no971 67 599Nord

Råd og utvalg (RNU) under NSG.

Klikk her for referatene fra møtene i Gjeterhundrådet


 

Mål med gjeterhundarbeidet i NSG:

Hovedmål:

Legge til rette for utvikling og størst mulig praktisk bruk av gjeterhunder i norske småfehold.

Delmål:

  • Sikre gjeterhundrasenes utvikling med tanke på å ivareta de gode bruksegenskapene.

  • Bidra til å utdanne og videreutvikle et tilstrekkelig antall instruktører og dommere.

  • Legge forholdene til rette for stor deltakelse på gjeterhundprøver lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidet på fylkesplan

For å ta seg av saker som gjeld gjeterhund på fylkesplan er det opprettet gjeterhundnemnder/-lag under styrene i hvert fylkeslag. I noen fylker har gjeterhundfolket organisert seg i eget gjeterhundlag. Også gjeterhundlaga er underlagt styrene i fylkeslaga til NSG når det gjelder en del prinsippielle saker som gjeterhundregler, dommerinstruks, spørsmål angående rasene border collie og working kelpie osv..

Det er fylkesnemndene/-laga som har ansvar, sammen med lokallaga til NSG, for å organisere og gjennomføre gjeterhundkurs lokalt.