Søknadder:
Søknad om Norgesserien
Søknad om Norgesseriefinalen

Tildelingsbrev:
Tildelingsbrev Norgesserien
Tildelingsbrev Nord-Norgesserien
Tildelingsbrev Norsk Nursery

Høringer:
Høring om NM kvoter
Høring om instruktørutdanning (Hovedinstruktører)

Invitasjoner:
Fylkesmøtet
Dommersamling


Viktige datoer og informasjon til fylkene


Alle høringer og skriv går ut til fylkesleder og sekretær i Norsk Sau og Geit, og til alle ledere i gjeterhundlag og -nemnder. Har du spørsmål om høringer eller skriv er svart på, ta kontakt med ditt fylke. Oversikt over fylkenes kontakt person finner du her.