Det blir gjeterhund kurs i Alta, kurset blir holdt helga 14.-16. august.

Hovedinstruktør er Hans Inge Mortensen, Mortensen er en dyktig instruktør som selv deltar på toppnivå i gjeterhund konkuranser både i Norge og Europa.

Kurset vil bli avholdt ved Gammelelva/Haraldholmen ved Jordfallet. Deltakeravgiften er ikke fastsatt enda, avgiften er avhengig av hvor mange påmeldt det blir.

Arrangør for kurset er Alta Sau og Geit, som har fått støtte fra fylket for å avholde kurset.

Kursansvarlig er Dan Rune Larsen og Knut Birger Simensen.

Påmelding til Dan Rune på tlf 91566133 eller Knut Birger på tlf 97973258.