Dark Overlay

Fløyter

<p><u><strong>Fløyter</strong></u></p> <p>Fløyter i fargene:<br /> blå, rød, grå og svart</p> <p>200,- per stk</p> <p><img class="cp-mmarchive-image-default responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50" alt="" height="94" src="https://www.nsg.no/getfile.php/13135211-1587552249/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Nord-Tr%C3%B8ndelag%20Gjeterhundlag/thumbnail_IMG_20200422_123049.jpg%20%28thumbnail%29.jpg" loading="lazy" data-retinasrc="https://www.nsg.no/getfile.php/13135203-1587552249/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Nord-Tr%C3%B8ndelag%20Gjeterhundlag/thumbnail_IMG_20200422_123049.jpg" loading="lazy" data-retinasrc="https://www.nsg.no/getfile.php/13135203-1587552249/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Nord-Tr%C3%B8ndelag%20Gjeterhundlag/thumbnail_IMG_20200422_123049.jpg" width="125" /></p>

<p><u><strong>Medlemskontigent 2020</strong></u></p> <p><strong>Priser:</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> Hovedmeldem&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;250,-<br /> Husstandsmedlem&nbsp; 100,-&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Kontonummer:</strong>&nbsp;4440.06.51296</p> <p><strong>Husk</strong>&nbsp;å skrive navn på den / de medlemskapet gjelder for i meldingsfeltet ved betaling.&nbsp;</p>