BUDSJETT NTSG 2014    
           
Kontonavn Budsjett  2014   Budsjett  2013
Intekter:          
Medlemspenger   100 000     100 000
           
Lønnskostnad          
Lønn ansatte 72 000     12 000  
Arbeidsgiveravgift 10 000     1 700  
Sum lønnskostnader 82 000     13 700  
           
Driftskonstnader          
Regnskap 5 000     6 000  
Hjemmeside 2 000     2 000  
Møteutgifter 10 000     10 000  
Administrasjon 1 000     1 000  
Sum driftskostnader 18 000     19 000  
           
Andre driftskostnader          
Kjøregodgjøring 20 000     30 000  
Diett 3 000     50 000  
Premier og gaver 5 000     5 000  
Årsmøte/administrasjon 20 000     20 000  
Rovviltutvalg 5 000     5 000  
Disponibelt for styre 5 000     5 000  
Sum andre driftskost: 58 000     115 000  
           
SUM driftskostnader 158 000     147 700  
           
Finansinntekter          
Renteinntekter   25 000     25 000
           
SUM inntekter   125 000     125 000
           
Årsresultat -33 000     -22 700  
           
Arbeidsgiveravgift er 7500,- kr mer i budsj 2014 enn 2013 pga styrehonnorar må føres som lønninntekt.