Styret i NTSG har utarbeidet en revidert versjon av handlingsplanen for 2020. Den finner du her: 

http://www.nsg.no/getfile.php/13134495-1585736683/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Bilder/Hanglingsplan%202020.png