N-T sau og geit tok initiativ til å arrangere et møte med Mattilsynet angående mædi-situasjonen i Trøndelag. Dette for å avklare en del spørsmål, og for å få litt oppdatert informasjon om ståa i dag. Møtet ble avholdt 24.03.20, og referat ligger her: http://www.nsg.no/getfile.php/13134262-1585120455/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/Referat%20MT%2024.03.20.pdf

Vedlagt ligger også et oppdatert informasjonsskriv fra Mattilsynet om mædi og soneforskrift: http://www.nsg.no/getfile.php/13134265-1585120485/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/info%20m%C3%A6di%20og%20soneforskrift.pdf

 

VIKTIG!

N-T sau og geit anmoder alle lokallag til å ta en runde og tenke gjennom om det kan være besetninger i deres område som ikke har blitt prøvetatt, også små besetninger som ikke søker produksjonstilskudd eller av andre grunner ikke har blitt fanget opp. Skulle det være noen som kommer på noen besetninger, send snarest en mail til Elise Valstad Moksnes (elisevmok@live.no) med navn på besetningseier så samler styret sammen en felles liste fra fylkeslaget som vi bringer videre til Mattilsynet.