Alle medlemmer som er registrert med mailadresse i NSG sitt system, og som er medlem i Nord-Trøndelag Sau og Geit, har fått mail med referat fra tre siste styremøter. 

Dersom du ikke har mottatt mail, sjekk søppelpost på mailen din. 

Dersom du ikke er registrert med mailadresse i NSG sitt system, ta kontakt med Anne-Gudrun i styret (epost: agckl@hotmail.no/tlf: 906 73 393).