– Verken skadefelling eller lisensjakt er virkemidler som har ønsket effekt.

Se artikkel

http://www.verdalingen.no/nyheter/article8325211.ece