Leder: Simon Landfald (Verdal, valgt 2024 for 1 år). 

Nestleder: Morten Munkeby (Levanger, valgt 2024 for 1 år). 

Styremedlemmer: Tone Våg (Snåsa, valgt 2023 for 2 år), Morten Munkeby (Levanger, valgt 2023 for 2 år) Torgeir Hermanstad (Indre Namdal, valgt 2024 for 2 år), Anne-Gudrun K. Lyngsmo (Verdal, valgt 2024 for 2 år).

Varamedlemmer: Anne Marken (Meråker), Solaug Solem (Hegra), Kjetil Aarbakke (Meråker), alle valgt 2024 for 1 år. 

Revisorer: Jan Roger Sivertsen (Levanger, valgt 2023 for 2 år) og Paula Berg Bjartan (Verdal, valgt 2024 for 2 år). 

Vararevisor: Jon Sivertsen (Verdal, valgt 2024 for 1 år). 

Valgnemnd: Vigdis Lund (Henning, valgt 2022 for 3 år), Amund Nagelhus (Overhalla, valgt 2023 for 3 år), Kristoffer Moan (valgt 2024 for 3 år). 

Vara valgnemnd: Arne Aaknes (Snåsa, for Lund), Sanna Rømo (Namdalseid og Osen, for Nagelhus), Oddbjørn Kaasa (for Moan). 

Møteleder for årsmøte 2024 (i 2025): Arvid Wold, Verdal.