Kjørte Allmeningsvegen til endes og sjekket saltplassene. Tilbake ved Tromsbua gikk jeg nedover Kongsvangen til Tretjønna og Vetåa. Ikke veldig mye sau i dette området. Returnerte til saltplassen ikke langt fra Tromsbua. Stod noe sau her og mer sau i dette området. Mesteparten av sauen er nok nord for dette og i Tromsdalen. Ikke observert noe spesielt.

 

Nedre Kongsvangen

 

Kongsvangen

Vetåa

 

 

Saltplass Kongsvangen