Ble med SNO - rovdyrkontakta på en kveldstur inn til Bølhøgda for å undersøke dette kadaveret. Det var ikke dekket til og noe ødelagt av korp. Konklusjon: antatt jerv. Deretter gikk vi til kadaveret i Tromsdalen under Bendikshøgda. Dette var såpass langt i forråtnelsen at det var umulig å si noe bestemt. Det andre kadaveret var verre ble vi fortalt og samme konklusjon blir på det. Årsak: ukjent. Nå i kveld ble det også funnet et nytt kadaver på Bølhøgda. Jaktlaget er der ute i natt. SNO får komme tilbake imorgen evt. og se på det nye. Ellers er det rapportert rolig og også observert rundt 100 fe nede ved Skarven/Samtjønsdalen. 


Samtjønsråket

 

Før undersøkelse av kadaver Bølhøgda

 

Undersøkt kadaver Bølhøgda