Gikk fra Tromsbua mot kongsvangene, så mye sau ved saltplassen og i området der. Gikk innom saltplassen i Fremre trolldalen og vidre ned til buduppen. Der gikk det en flokk med fe, de tok livet med ro. Gikk vidre mot indre trolldalen og inn til enden på sammdalsvegen. Mye sau til Bjørge ved måssåbua. var også en flokk med litt blanding av Fåvang og Brekkomsfe der. Gikk så opp i raufjellet og mot Tromsbua. Så feet vi hadde sluppet i Tromsbua dagen før ved kjernevegen. Alt virket rolig.