Oppdrag: Borre hull i saltsteinstynnene. Fikk ordnet hull i tynnene ved Raufjellet og i Samdalen. Lite sau nedi ved elva, så de har trekt litt opp i lia mot Morkemyrene. Ellers en del Stor-fe på¨slåtten før Myttingsbua. Gikk opp Svartdalen og bortom nord på Bølhøgda. Ingen speiselle observasjoner.